Mt.Fuji

Mt.Fuji climbing tour is here.
Tour
Viewing point of Mt. Fuji.