บริษัท เคเอ็นที แทรเวล (ประเทศไทย) จำกัด (KNT TRAVEL (THAILAND) CO., LTD.)

ที่อยู่บริษัท: ชั้น2 อาคาร เคดับเบิ้ลยูอี99 ซอยลาดพร้าว28 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทรศัพท์: 02-513-9444
วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-17:30นาฬิกา
อีเมล์: kntthai@knt-travel.com
เว็บไซต์: www.knt-thailand.com

บริษัท แอคคอร์ด ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ACCORD TRAVEL SERVICE

ที่อยู่บริษัท:เลขที่138 อาคารบุญมิตร ชั้น8 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพ
โทร/แฟกซ์ : 02-234-9595
อีเมล์: info@accordjp.com
วันและเวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9:00-17:30
หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์:http://www.japanonsales.com

บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด (Hi Japan Co.,Ltd.)

ที่อยู่บริษัท: 6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์: 02-542-4555 สายด่วน: 081-350-5179
วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-18:00นาฬิกา วันเสาร์ 9:00-12:00นาฬิกา
อีเมล์:​​ info@hijapantour.com
เว็บไซต์:​ www.hijapantour.com​​

นิว โตโย แทรเวิล จำกัด (New Toyo Travel Co.,Ltd.)

ที่อยู่บริษัท: 62 อาคารธนิยะ(ชั้น4) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์: 02-238-5293, 02-238-5294, 02-238-5295
วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-17:30นาฬิกา วันเสาร์ 9:00-12:00นาฬิกา
อีเมล์:​​ outbound2@newtoyotravel.com
เว็บไซต์:​ www.newtoyotravel.co.th